Frödinge Skog har avverkat vid Tunaån utan att lämna kantzoner: Bryter mot FSC-kriterier!

Frödinge Skog som är både ett PEFC- och FSC-certifierat skogsbolag har avverkat ca 8 hektar vid Tunaån i Vimmerby kommun, Småland, utan att lämna ordentliga kantzoner. Medlemmar från Skydda Skogen och skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb demonstrerade med banderoll för att uppmärksamma den skoningslösa avverkningen som bryter mot certifieringens kriterier. På sin hemsida skriver Frödinge Skog:

Växjö stift har avverkningsanmält skvattrammosse som är tjäderhabitat

Växjö stift har avverkningsanmält skog med höga naturvärden vid Gökhultesjön i Mönsterås kommun. Skogsgruppen i Oskarshamns Fågelklubb är mycket kritiska och försöker stoppa avverkningarna som bland annat strider mot FSC certifieringen. I skogen finns den fridlysta tjädern och rödlistade arter som spillkråka, tallticka och signalarten kornknutsmossa. I området runt Gökhultesjön finns flera avverkningsanmälningar på sammanlagt

En tredjedel av vattnen i skogen saknar kantzoner efter avverkning

En tredjedel av strandlinjerna vid vatten i skogen saknar kantzoner med kvarlämnade träd, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen. Det finns tyvärr inget lagkrav på hur stor yta en markägare ska lämna orörd vid ett vattendrag när de avverkar. Det finns bara rekommendationer. Att lämna kvar kantzoner med träd utmed hav, sjöar och vattendrag är en

Unika svämskogar med nya insektsarter avverkas – inga pengar finns till skydd

Unnån är en fyra mil lång oreglerad å i Dalarna omgiven av artrika naturskogar och svämskogsmiljöer. Flera av skogarna har kalavverkats och ofta saknas kantzoner vid de känsliga vattnen. En av skogarna med en ny insektsart för Sverige har till stor del redan avverkats. Oacceptabelt, anser forskare men inga medel finns för skydd, enligt Skogsstyrelsen.