Yttrande till utredning om ekopark i södra Karatj-Råvvåive

Vy över delar av det planerade ekoparksområdet i den södra delen av Karatj-Råvvåive. Foto: Mose Agestam. Skydda Skogen har lämnat ett yttrande till myndigheterna angående den pågående utredningen om att göra en ekopark i den södra delen av Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun. I yttrandet beskriver föreningen sin syn på varför en ekopark inte är ett tillräckligt skydd för ett

Filmpremiär: Vi kräver att skogen skyddas

Storskogen Karatj-Råvvåive. Foto: Mose Agestam. Ett 60-tal personer samlades i Jokkmokk i onsdags när Skydda Skogen hade premiär för sin nya film Storskogen Karatj-Råvvåive. Filmen visar områdets höga värden för biologisk mångfald, renskötsel och friluftsliv. Skydda Skogen menar att de ekoparksplaner som nyligen presenterats inte är tillräckliga för att bevara dessa värden, och kräver istället

Karta över området

Karatj-Råvvåive är ett omkring 13 000 hektar stort område som Skydda Skogen under tio års tid försökt skydda. Länsstyrelsen har tidigare klassat hela området som ett planerat reservat. Under vintern 2018/19 skyddades den norra och östra delen av Karatj-Råvvåive i två separata men intilliggande naturreservat;  Karatj-Råvvåive norra och Iegelvárre. Den södra delen är den som

Karatj-Råvvåive

Karatj-Råvvåive. Foto: Mose Agestam. Skydda gammelskogarna i Karatj-Råvvåive! Vid fjällkanten i Jokkmokks kommun, angränsande till Pärlälvens fjällurskogsreservatet, norr om Karatssjön, finns Karatj-Råvvåive. I över tio år har folk kämpat för att skydda detta stora gammelskogsområde som täcker mer än en kvadratmil. Här finns många speciella värden; för djur och växter, för människor att njuta av