Holmen har nu dragit tillbaka sin avverkningsanmälan i den lövrika barrnaturskogen drygt 5 km norr om Resele i Sollefteå kommun. På bilden syns en äldre asp med signalarten korallblylav. Foto: Privat.

Skydda Skogens kalender, 15. Holmen backar från avverkning av skyddsvärd skog vid Resele i Västernorrland 

Skogsbolaget Holmen planerade att avverka en naturskog med höga naturvärden drygt 5 km norr om Resele i Sollefteå kommun. Efter dialog om reservatsbildning med Länsstyrelsen har nu Holmen dragit tillbaka sin avverkningsanmälan. I skogen lever ett flertal rödlistade arter, bl.a. två starkt hotade insekter liksom sårbara vedsvampar och fridlysta fåglar. Naturskyddsföreningen i Västernorrland skickade ett