Kärrtorps östra skog: Stadsnära våtmarksskog hotad av exploatering trots 72 naturvårdsarter

Kärrtorps östra skog, i Kärrtorp i södra Stockholm är en stadsnära lövskog på cirka 7 hektar, till stor del våtmark med inslag av hällmärksskog. 72 naturvårdsarter har ideella inventerare observerat varav 17 rödlistade arter, t ex mindre hackspett (NT), grodor och fladdermöss.  600 bostäder och vägar vill Stockholms Stad bygga i skogen men för att