- Även fast man återplanterar väldigt många träd som växer fort - inte ens då är det klimat- eller miljövänligt, säger Lina Burnelius från Skydda Skogen i SVT-dokumentären One Planet, One Chance. Foto: Joakim Odelberg.

SVT-dokumentär: Destruktivt skogsbruk i Sverige och på Sumatra

I del tre av SVT-dokumentären One Planet, One Chance undersöker film- och fotojournalisten Joakim Odelberg palmoljeindustrins påverkan på naturen och människorna i Sumatra. I Sverige besöker Joakim samerna som berättar hur de påverkas av dagens skogsbruk och klimatförändringar. Han träffar även Lina Burnelius från Skydda Skogen som berättar om skogsbrukets påverkan på den biologiska mångfalden

Skogsnäringen måste sluta likställa kalhyggen med brand och naturlig dynamik. I vilka skogliga ekosystem kalavverkar och forslar bränder, stormar eller insekter bort merparten av träden, för att sedan markbereda med skogsmaskiner och plantera granar från en plantskola i rader? Foto: Viktor Säfve

Skogsnäringen måste sluta likställa kalhyggen med brand

Detta är en långversion av Viktor Säfves slutreplik på debatten i Västerbottens-kuriren 15 december 2021: Torbjörn Wennebro, i rollen som den lilla skogsägaren, är kränkt över att skogsnäringen får kritik och att näringens kampanjer ifrågasätts. Det tycks inte vara nog att skogsnäringen innehar den reella makten över den absoluta merparten av skogsmarken, över skogspolitiken, industrin

Skogshare, Härjedalen 2021. Foto: David van der Spoel

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 5. Skogshare

Varje dag fram till jul presenterar Skydda Skogen en hotad skogslevande art. Skogsharen blev rödlistad som nära hotad (NT) 2020. Klimatförändring, konkurrens från fältharen- som är en främmande art för Sverige, samt jakt har troligtvis orsakat minskningen. Under snöfria vintrar är en skogshare lätt att upptäcka för rovdjur eftersom den byter till vit päls. Fältharen

Biologisk mångfald – “Den minskande trenden har pågått en tid och väntas fortsätta”

Biologisk mångfald – det innebär många arter av olika slag. Många individer av arterna gör att arten överlever. Så småningom dör arten ut, om antalet individer av arten är för litet. Arten kan inte föröka sig om det är för svårt att hitta en artfrände, om artfränden bor på andra sidan av en väg som