Skydda Skogens kalender, 10: Doftticka och knärot får leva!

Marie Persson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Övertorneå, skriver om en skog med doftticka och knärot som en markägare avverkningsanmälde men sen bestämde sig för att inte avverka. Detta efter att skogsgruppen kontaktat honom och Skogsstyrelsen. I våras åkte Naturskyddsföreningens nybildade skogsgrupp ut till en avverkningsanmäld skog på 11,2 hektar, utanför Övertorneå. Även om deras artkunskaper