FSC-certifierade Södra söker dispens för att få avverka skog med 1200 fridlysta knärot

FSC-certifierade skogsbolaget Södra har sökt dispens från Länsstyrelsen för att få avverka en skog med 1200 plantor av den rödlistade och fridlysta orkidén knärot vid Kråketorp i Hultsfreds kommun, Småland. Skogsstyrelsen har meddelat att det inte är möjligt att avverka utan att skada knäroten. Men trots detta agerar Södra för att få kunna avverka. Oskarhamnsbygdens

Skogsgrupper räddar artrik trollskog som AB Karl Hedin ville avverka

Skogsgrupperna i Hofors, Säter, Borlänge och Stjärnsund har samarbetat och stoppat avverkning i den populära Trollskogen på Söderåsen i Hofors, Gästrikland. Hundratals knärot och många andra skyddsvärda arter har skogsgrupperna hittat vid inventering. Nu drar markägaren AB Karl Hedin tillbaka sina avverkningsanmälningar. I början av veckan fick Stjärnsunds skogsgrupp veta att markägaren AB Karl Hedin

Skydda Skogen till domstolen: Bergtäkt i Hugelsta bör avslås

Nu har Skydda Skogen i ett yttrande begärt att Mark- och miljödomstolen inför ett förbud mot åtgärder i den skyddsvärda skogen i Hugelsta, utanför Eskilstuna. Vi har tidigare skrivit här på hemsidan om att Swerock planerar en bergtäkt i den skyddsvärda Hugelstaskogen. Förra veckan var Sebastian Kirppu från Skydda Skogen där och inventerade tillsammans med fyra

Ideella naturvårdare hittar hundratals exemplar av den fridlysta och rödlistade orkidéen knärot i Sveaskogs anlagda basväg i Hugelstaskogen. Foto: Sebastian Kirppu.

Sveaskog dementerar att de avverkat skyddsvärd skog

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har nyligen dragit in en basväg och avverkat delar av den värdefulla  gammelskogen vid Hugelsta i Eskilstuna kommun. Vid en inventering gjorde Skydda Skogen nära 450 fynd av den fridlysta och sårbara orkidéen knärot. Sveaskog hade då redan kört över ett flertal av fynden med sin skogsmaskin. Sveaskog förnekar nu att de har kört över fynd av

Knärotsskog gallrad och sönderkörd av markägare

En markägare i Näshulta, Eskilstuna kommun har gallrat och gjort diken i en skog med hundratals av orkidén knärot, ett duvhöksbo och häckande talltita. Knärot är rödlistad som sårbar (VU) och fridlyst enligt 8 § Artskyddsförordningen, duvhök och talltita är rödlistade som nära hotade (NT) och fridlysta enligt 4 § Artskyddsförordningen. Nu har Skydda Skogen