Begäran till Länsstyrelsen: Stoppa Sveaskogs produktiva skogsbruk i Hedlandets naturreservat

Skydda Skogen skickar en begäran till Länsstyrelsen för att göra om skötselplanen för Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun. Produktivt skogsbruk är tillåtet i naturreservatet enligt skötselplanen, något som flera medlemmar i Skydda Skogen vill stoppa. Sveaskog som äger marken har redan avverkat på många ställen, även markberett och planterat gran. Skogarna i naturreservatet- som är på