Förbud mot avverkning i skog med den ovanliga svampen kritporing

Mark- och Miljödomstolen förbjuder det FSC-certifierade skogsbolaget Holmen att avverka en skog med höga naturvärden utanför Näsåker, i alla fall tillfälligt. I skogen hittade ideella inventerare bland annat den akut hotade vedsvampen kritporing (CR), rikligt med den fridlysta orkidén knärot (VU), de ovanliga vedsvamparna gräddporing (VU), rynkskinn (VU) och ulltickeporing (VU), samt de skyddade fåglarna

Skydda Skogens kalender 3. Domstol stoppar avverkning i Västergötland!

Överklaganden från Skydda Skogen, Birdlife och Naturskyddsföreningen stoppar flera avverkningar. Markägare som har velat avverka trots att det är höga naturvärden har fått nej från Mark- och miljödomstolen. I flera fall har Skogsstyrelsen fått bakläxa. Här är ett exempel från Björns Kvarn, Risveden i Västergötland. Fyra markägare avverkningsanmälde skog med rödlistade och skyddade arter som