Miljöbrott i Sörmland: Jättehygge, stenbrott och förorenade fyllnadsmassor hotar vattentäkt

Ett av Södermanlands största hyggen (44 hektar) ligger vid det lilla samhället Bälgviken i Eskilstuna kommun. Skogen var omtyckt innan den kalavverkades av den nya markägaren David Engrund. Ett stenbrott har anlagts och en väg byggts med förorenade fyllnadsmassor nära byns dricksvattentäkt. Nu är mer skog avverkningsanmäld kring byn och badplatsen i Lilla Bälgviken är

Regeringens nya mineralstrategi

Miljöaktivister bemöts med polisbrutalitet Sverige 2013. Fredliga aktivister slås ned. Stora naturområden avlyses. Felaktigt  och i strid mot allemansrätt och gällande lagstiftning. Journalister nekas tillträde, avhyses och riskerar till och med rättsliga påföljder samtidigt som polisen tillåter något som enligt vittnesmål mest liknar en lokal lynchmobb att husera innanför avspärrat område. Dessa personer passar då