Avverkad grov tall med 160 årsringar intill diket som gjorts både bredare och djupare i den avverkningsanmälda skogen väster om Bredsjöbäcken. Foto: A. Tas.

160-årig naturskog skövlas medan Länsstyrelsen handlägger misstänkt miljöbrott

Väster om Bredsjöbäcken i Ljusnarsbergs kommun avverkas i skrivande stund en 120-160-årig barrblandskog med fridlysta fåglar. Avverkningen fortgår trots att Länsstyrelsen utreder en anmälan om olaglig  markavvattning och dikning i området. Skydda Skogen begär att Länsstyrelsen i Örebro län omedelbart inrättar interimistiskt (tillfälligt) förbud som innebär stopp för avverkning och andra skogsbruksåtgärder inom den avverkningsanmälda