SCA planerar avverka skog med rödlistade arter: ”Obegripligt!”

FSC-certifierade SCA planerar avverka skogar med mycket höga naturvärden vid Svarttjärnsåsen och Marktjärn i Ånge kommun. Trots att SCA fått information om att skogarna hyser många rödlistade arter och höga naturvärden så har SCA inte dragit tillbaka sina avverkningsanmälningar. Nu begär Skydda Skogen att Länsstyrelsen inrättar avverkningsförbud i området. Även flera FSC klagomål har skickats

Den fridlysta och rödlistade järpen finns i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Lars Werner.

SCA bryter mot FSC-kriterier – vill avverka över 40 hektar naturskog med rödlistade arter

Det FSC-certifierade skogsbolaget SCA vill avverka sammanlagt över 40 hektar naturskog med 20 rödlistade arter vid Marktjärn i Ånge. Nu har Skogsgruppen i Jämtland och Skydda Skogen skickat ett förnyat FSC-klagomål om skogen. Föreningarna har kämpat för skogen vid Marktjärn i flera år. Avverkar SCA skogen så bryter bolaget mot flera FSC kriterier och även

Stort skogsområde hotat i Ånge kommun

Ett skogsområde med höga naturvärden vid Marktjärn och Svarttjärnåsen i Ånge kommun ska avverkas av skogsbolaget SCA. Detta trots att både SCA och myndigheter har informerats om många hotade arter som doftticka (VU), järpe (NT) och tretåig hackspett (NT). Dessa arter och flera andra är dessutom fridlysta enligt Artskyddsförordningen. SCA Energy och vindkraftsbolaget OX2 planerar ett 60-tal