Varmt välkommen till Skydda Skogens årsmöte 8-10 mars, på Lindsbergs kursgård utanför Falun!

Årsmötet är föreningens demokratiska knutpunkt, där medlemmarna samlas, planerar årets verksamhet och väljer ny styrelse. Kom dit, träffa likasinnade, och inspireras! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet inom föreningen eller vara expert på skog. Under 2023 har föreningen har bland annat debatterat skog i media, inventerat skog, drivit ärenden i domstol, och lanserat skogsmonitor.se.