Renar som står i delvis huggen skog och äter pellets.

Sveaskog och Greenpeace i Muonio samebys renbetesskogar

Utan betesmark kan samerna inte bedriva sin rennäring. Sveaskogs avverkning hotar vår urbefolkning samernas existens. Detta påpekar Björn Mildh i brev till Sveaskog. Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Norrbotten påpekar att ”Mötet som ägde rum hösten 2020 med Muonio sameby som ni (Sveaskog) hänvisar till, kallades till av Skogsstyrelsen och handlade om hanteringen av en

Sveaskog har tillfälligt avbrutit sin avverkning av renbetesskogen med höga naturvärden i Muonio sameby. Foto: Jason White/Greenpeace.

Agera för skogarna i Muonio sameby

Statliga Sveaskog började förra helgen kalhugga ett omstritt skogsområde med höga naturvärden i Muonio sameby. Avverkningen är nu tillfälligt stoppad av Greenpeace men mer påtryckningar behövs. Skydda Skogen stödjer Muonio sameby i denna skogskamp. Kontakta Sveaskog du också!  Sveaskog började förra helgen kalhugga ett cirka 75 hektar stort avverkningsanmält skogsområde i Muonio sameby. Detta trots att samebyn och Greenpeace krävt att alla