Ytterligare nyckelbiotop i Kalmar län delvis avverkad

Södra har avverkningsanmält och avverkat delar av ytterligare en registrerad nyckelbiotop i Kalmar län. Skogsstyrelsen godkände avverkningen. Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har skickat in ett klagomål till FSC och frågar sig hur det är möjligt att det får gå till på det här viset. Skogsägarföreningen Södra är FSC-certifierade vilket innebär att de förbundit sig att bedriva ett

ÅsaLisa Linnman om att samtala med skogen om skogsbruk

ÅsaLisa Linnman, biolog och naturomsörjare har skrivit fem brev som hon kallar ”Samtala med skogen I-V”. Här är det tredje brevet som handlar om skogsbruk: ”Ja, att bara få vara sig själv hela livet, är en rimlig önskan, men inte allom givet. Kanske kan ni förstå, men förskräckas och skälva, om ni såg vad ni