Skydda Skogens kalender, 21. Nationalnyckelns mål – sprida kunskap om Sveriges alla 60 000 arter

Nationalnyckeln beskriver i ett sammanhängande bokverk Sveriges flercelliga djur, växter och svampar. Hur ser t.ex. de olika mossorna, fjärilarna, insekterna och mångfotingarna ut? Hur lever de och var kan de leva? Nationalnyckeln är ett projekt där forskare skriver om arter på en enkelt och tydligt språk. Illustrationerna är fantastiska, många och tydliggör beskrivningarna. Projektets idé