Skydda Skogens kalender 2. Studie: Stora mängder kol kan tas upp genom att bevara skogar och restaurering

Enligt en ny studie med 200 internationella forskare kan ca 60 procent av världens kol tas upp genom att bevara skogar. Resterande kol kan samlas in genom att restaurera skogar i områden med liten mänsklig påverkan– förutsatt att vi samtidigt minskar växthusutsläppen. Sverige borde alltså omedelbart stoppa all kalavverkning, skydda de sista naturskogarna samt restaurera skog! De