Rösta på Skydda Skogen i Naturbonusen!

Friluftsbutiken Naturkompaniet skänker varje år pengar genom Naturbonusen till inspirerande natur- och miljöprojekt runt om i Sverige. En procent av beloppet från medlemmarnas köp delas ut till organisationer och naturskyddande projekt. I år är temat biologisk mångfald och Skydda Skogen är för andra gången en av de nominerade föreningarna.  Under 2021 höll Skydda Skogen kurser och föredrag om skogens värde och gjorde även naturvärdesinventering