Skogsfestivalen

Skogsfestivalen: En manifestation för skogen!

Under fredag och lördag 21-22 juli äger Skogsfestivalen rum på en skogsgård i södra Närke. Ett evenemang som lockar hundratals skogsaktiva, skogsträdgårdsentusiaster och miljöengagerade från hela Norden. Festivalen är en manifestation för skogsskydd, biologisk mångfald och klimat. Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, är livsmiljö för en

Skogsinventeringskurs i Lindsberg. Foto: Göran Ehn.

Kurser i naturnära skogsbruk och skogsinventering vid Lindsbergs kursgård i Dalarna

Lindsbergs kursgård, Bergsgården, strax norr om Falun, erbjuder följande kurser i maj och i september i år: – Naturnära skogsbruk den 23-26 maj   Kursledare är Martin Jentzen, skogsingenjör och konsult inom naturnära skogsbruk. Kursen ger både teoretisk och praktisk kunskap gällande hur skogen fungerar, ekonomi och målbilder. Kursen vänder sig till den som är skogsägare eller funderar

Naturnära skogsbruk – konferens i Örebro den 2 november

För att möta biodiversitets- och klimatkrisen behöver vi både mer skyddad och restaurerad skogsmark som undantas till naturvård, men också en reform av skogsskötseln. Skogsförvaltningen måste gå ifrån dagens kalhygges- och plantagemodell, till ett klimatanpassat ekosystembaserat naturnära mångbruk. På konferensen kommer naturnära och ekosystembaserade modeller att presenteras. Hur möter naturnära skogsförvaltning miljöutmaningarna och våra samhälleliga

Resumé från seminarium i Luleå: Möjligheter att bruka skog utan att kalhugga

Skogsingenjören Martin Jentzen föreläser om naturnära skogsbruk på seminariet om kalhyggesfritt skogsbruk i Luleå. Foto: Lars Andersson. Den 14 november anordnade Naturskyddsföreningen ett seminarium om kalhyggesfritt skogsbruk i Luleå i samarbete med mellan Studiefrämjandet, Plockhugget och Hushållningssällskapet samt med stöd av Skydda Skogen. Under seminariet diskuterades kunskapsläget och möjligheterna med hyggesfritt skogsbruk. Hur kan man kontinuerligt