Resumé från seminarium i Luleå: Möjligheter att bruka skog utan att kalhugga

Skogsingenjören Martin Jentzen föreläser om naturnära skogsbruk på seminariet om kalhyggesfritt skogsbruk i Luleå. Foto: Lars Andersson. Den 14 november anordnade Naturskyddsföreningen ett seminarium om kalhyggesfritt skogsbruk i Luleå i samarbete med mellan Studiefrämjandet, Plockhugget och Hushållningssällskapet samt med stöd av Skydda Skogen. Under seminariet diskuterades kunskapsläget och möjligheterna med hyggesfritt skogsbruk. Hur kan man kontinuerligt