Naturnära skogsbruk – konferens i Örebro den 2 november

För att möta biodiversitets- och klimatkrisen behöver vi både mer skyddad och restaurerad skogsmark som undantas till naturvård, men också en reform av skogsskötseln. Skogsförvaltningen måste gå ifrån dagens kalhygges- och plantagemodell, till ett klimatanpassat ekosystembaserat naturnära mångbruk. På konferensen kommer naturnära och ekosystembaserade modeller att presenteras. Hur möter naturnära skogsförvaltning miljöutmaningarna och våra samhälleliga

Resumé från seminarium i Luleå: Möjligheter att bruka skog utan att kalhugga

Skogsingenjören Martin Jentzen föreläser om naturnära skogsbruk på seminariet om kalhyggesfritt skogsbruk i Luleå. Foto: Lars Andersson. Den 14 november anordnade Naturskyddsföreningen ett seminarium om kalhyggesfritt skogsbruk i Luleå i samarbete med mellan Studiefrämjandet, Plockhugget och Hushållningssällskapet samt med stöd av Skydda Skogen. Under seminariet diskuterades kunskapsläget och möjligheterna med hyggesfritt skogsbruk. Hur kan man kontinuerligt

Remissvar från Skydda Skogen om förslag till riksintressen för vindbruk

Vindkraft får inte ställas mot biologisk mångfald Bruna Bergen gammelskog i sydöstra Örebro län. Foto: Skydda Skogen 2011   Föreningen Skydda Skogen riktar i ett remissvar stark kritik mot Energimyndighetens förslag om att utpeka ett stort antal naturskyddade områden som riksintressen för vindbruk. Föreningen Skydda Skogen ser vindkraft som en viktig del i omställningen till