Sveaskogs enormt stora kalhygge på sammanlagt 180 ha. På fotot ses en mindre del av hygget med lågfjället Tjappsåive i fonden. Längst bort till vänster på bilden skymtar lite av den tillhörande 60 ha stora plantagen med contorta som ingår och som också kalhöggs. Foto: Björn Mildh.

Sverige är med och stoppar EU-lag om att återställa förstörd natur: ”Förakt för forskningen”

Internationella miljöorganisationer fördömer Sveriges agerande gällande EU:s naturrestaureringslag. Enligt lagen ska 20% av EU:s land och hav restaureras. Ungern var för lagen men har vänt i sista minuten och säger nej till den och Sverige, Polen, Finland, Nederländerna, Belgien, Österrike och Italien är antingen passiva eller har också röstat emot. Nu skjuts lagen på framtiden.

Ett steg närmre en restaureringslag i EU

EU-parlamentet har i veckan röstat igenom lagen om storskalig naturrestaurering. Nu återstår bara att ministerrådet formellt godkänner den. Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner röstade emot restaureringslagsförslaget. Hon är ”djupt oroad över lagens konsekvenser för de gröna näringarna och äganderätten”. Sverige har stretat emot restaureringslagen länge. Detta trots att det borde vara en självklarhet att återställa förstörd natur.