Skogsgrupp bjuder in till möte sön 14/1 om dagens och framtidens skogsbruk i Kalmar län

Vilka planer har kommuner i Kalmar län och övriga skogsägare för landskapetsframtida utveckling? Naturskyddsföreningen i Kalmar bjuder in alla som är intresserade av vad som sker med naturen i Kalmars närområde till en träff med nätverket ”Skogsgruppen i Kalmar” Datum: Söndag den 14 januari 2024Tid: 15.00 – 18.00Plats: Skälby gård, Skälbyallén, 392 38 Kalmar, Lokal:

Kraftsamling mot att hagar, åkrar och skogar blir tät, mörk och enfaldig skog

Kraftsamling för biologisk mångfald, friluftsliv och naturturism i östra Smålands skogar står Naturskyddsföreningen i Kalmar län och Östra Smålands ornitologiska förening för. Landskapet förvandlas när den täta mörka skogen breder ut sig. Det brådskar att skydda skogen och dess många invånare. Medlemmar i föreningarna har pratat om detta med riksdagspolitiker, företagare, media och representanter för