Beslut om vindkraft i Ore Skogsrike överklagas- tar inte hänsyn till fridlysta arter

Nyligen fick vindkraftsbolaget wpd grönt ljus av Mark- och Miljödomstolen för att uppföra två stora vindkraftsparker i Ore Skogsrike, Dalarna. Beslutet innebär att biologisk mångfald och naturvärden skadas. Nu har Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Rättvik överklagat domen till Mark- och Miljööverdomstolen. Många arter kommer inte att överleva när man fragmenterar ett av nordvästra Europas största

Wpd får bygga vindkraftsparker i Ore Skogsrike, förstör höga naturvärden

Naturskyddsföreningen i Rättvik och Skydda Skogen har förlorat i Mark-och Miljödomstolen mot wpd som nu får uppföra två stora vindkraftsparker vid Lannaberget och Broberget i Ore Skogsrike, Dalarna. Beslutet innebär att man skadar biologisk mångfald och naturvärden. Många rödlistade arter och signalarter kommer inte att överleva eller sprida sig när man fragmenterar nordvästra Europas största