Den fridlysta och sårbara orkidén knärot (VU) växer i en av de mindre avverkningsanmälda skogarna norr om sjön Risten. Enligt Artskyddsförordningen är det förbjudet att skada knäroten. Arten är känslig för förändringar i luftfuktighet och överlever inte den genomblåsning och uttorkning som blir följden av avverkning. Foto: Privat.

Södra planerar avverkning i reservatsförslag i Östergötland

Skogsbolaget Södra planerar att avverka fyra mindre områden i ett reservatsförslag norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Naturskyddsföreningen Östergötland överklagade Skogsstyrelsens icke-beslut gällande avverkningsanmälningarna till Mark- och miljödomstolen. Nu avslår domstolen föreningens yrkande om tillfälligt förbud mot avverkning och skogarna riskerar därmed att avverkas inom kort. Det var i augusti i år