Forskningsresan 2019 i Ljungdalen.

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2022, i Västernorrland

Det blir en Forskningsresa i Naturvårdens Utmarker i år! Årets upplaga går av stapeln i Västernorrlands län under v. 30 (25/7 – 30/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar 1 juni. Du är då välkommen att anmäla dig. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller, därefter reservlista. Exakt var vi kommer bo

Den rödlistade och nära hotade garnlaven växer i en gammal grannaturskog. Foto: Privat.

Delta på skogskurs i vår 

Vill du lära dig mer om naturvårdsarter och hur skogen fungerar som ekosystem? Skydda Skogen och Naturskyddsföreningens länsförbund anordnar flera digitala föreläsningar och skogskurser i Gävleborg och Dalarna nu under våren och försommaren.  Nedan följer ett urval av våra kurser och föreläsningar.  Digital föreläsning: Skogens ekologi    26 april kl. 18.30-20.30   Digital teorikväll/föreläsning med Amanda Tas

Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog.

Rapport med naturvårdsarter i hotad Våneviks gammelskog   

Oskarshamns kommun vill exploatera Våneviks gammelskog för villabebyggelse. Området har höga naturvärden som tydligt beskrivs och illustreras i rapporten Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog, utgiven av Föreningen Våneviks gammelskog. Rapporten är till mycket stor hjälp för alla som vill inventera skog och lära sig mer om naturvårdsarter. Rapporten Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog beskriver tydligt funna naturvårdsarter

Kalender 2021, 21:a december: Myskbock

Myskbock (Aromia moschata) är en av våra ståtligaste långhorningar och den eleganta kroppen är skimrande vacker i regnbågens färger. Kroppslängden är 1,5-3 centimeter lång, och hanar av Myskbock har synnerligen långa antenner som är längre än kroppen medans honans antenner bara når till mitten av täckvingarna. Myskbocken har en utvecklingstid från ägg till fullvuxen insekt

Plecotus auritus, brunlångöra Foto: Kees Marijnissen, Saxifraga

Skydda skogen kalender 2021, 19:e december: Fladdermöss

I Sverige har det påträffats 19 olika fladdermössarter vilket gör fladdermöss till den artrikaste däggdjursgruppen i landet. Av dessa är 12 arter rödlistade. Alla fladdermöss är fridlysta.  Fladdermössen har länge omgärdats med myter och kopplats till t.ex. vampyrer. Men tittar vi noggrannare så hittar vi en skygg nattlevande varelse som livnär sig på insekter. En