Högnordiskt fjällfly lever på och runt Funäsdalsberget. Stora kalavverkade områden isolerar de små kvarvarande grupperna av fjärilar i gammal skog från andra grupper av samma art. Foto: Xestia laetabilis NHMO-DAR-4046.jpg Wikepedia Commons

Funäsdalsbergets krympande urskog får många ovanliga fjärilar att minska och försvinna

Det högnordiska fjällflyet, Xestia laetabilis, VU, är en fjäril i familjen nattflyn vars larver tycker om blåbär. Det latinska ordet laetabilis betyder glad och passar inte fjärilen nu, eftersom de kalhyggen som gör att högnordiska fjällflyn blir allt färre knappast gör fjärilarna glada. På Funäsdalsberget i Härjedalen har det högnordiska fjällflyet sällskap av elva av

Förekomsten av den nära hotade lunglaven som är beroende av hög luftfuktighet är stor i den avverkningsanmälda skogen vid Mörtsjökojan. Här växer lunglav på gran vilket endast förekommer i sällsynta fall där förhållandena är gynnsamma för laven. Foto: Privat.

SCA planerar avverka nyckelbiotop med 90-tal naturvårdsarter

Det FSC-certifierade skogsbolaget SCA planerar att avverka en nyckelbiotop med mycket höga naturvärden vid Mörtsjökojan i Bräcke kommun i Jämtland. Totalt har ett 90-tal naturvårdsarter varav drygt 30 rödlistade arter hittats i skogen. Även kalkgynnade arter finns i skogen. Jämtlands skogsgrupp har nyligen skickat in ett nytt FSC-klagomål och begär att skogen lämnas helt i

Skog med höga naturvärden avverkningsanmäld vid Gallsjön- myndigheterna agerar inte för skydd

Över 60 hektar skog med höga naturvärden är nu avverkningsanmäld vid Gallsjön i Vimmerby kommun, Småland. I helgen var medlemmar från Skydda Skogen och skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb där och inventerade. Flera naturföreningar har försökt få till skydd för hela det artrika skogsområdet vid Gallsjön, ett område på över 300 hektar. Men istället ska markägaren

Skydda Skogen hade inventeringskurs i den oskyddade Högstaskogen i Haninge

I helgen hade Skydda Skogen en inventering för de som var intresserade i Högstaskogen, en oskyddad skog i Haninge kommun. Vi kom inte långt in i skogen förrän alla stannade för att se närmare på ullticka (NT), granticka (NT) och signalarterna kattfotslav, vedticka och grönpyrola. Skogen är en naturskog som består delvis av gamla granar

SCA planerar avverka skog med rödlistade arter: ”Obegripligt!”

FSC-certifierade SCA planerar avverka skogar med mycket höga naturvärden vid Svarttjärnsåsen och Marktjärn i Ånge kommun. Trots att SCA fått information om att skogarna hyser många rödlistade arter och höga naturvärden så har SCA inte dragit tillbaka sina avverkningsanmälningar. Nu begär Skydda Skogen att Länsstyrelsen inrättar avverkningsförbud i området. Även flera FSC klagomål har skickats