Skydda Skogens kalender, 8: Seger för skog vid Björns Kvarn i Västergötland!

Skogen vid Björns Kvarn i Västergötland som många kämpat för länge, får stå kvar! Både Skogsstyrelsen och markägarna överklagade Mark- och miljödomstolens beslut om nej till avverkning. Först återkallade Skogsstyrelsen sin överklagan och sen gjorde markägarna det. De har möjlighet att få 125 % av skogsvärdet från staten.  Fyra markägare avverkningsanmälde skog med rödlistade och