Domstol tvingar Skogsstyrelsen att ta hänsyn till nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen måste fortsätta visa registrerade nyckelbiotoper, dvs skogsområden med höga naturvärden, i sina digitala karttjänster och använda dem som ett underlag i tillsynen av skog. Det står klart efter en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Avregistrering av nyckelbiotoper på markägarens begäran kommer inte heller längre vara möjlig. 2021 slutade Skogsstyrelsen registrera nyckelbiotoper och markägare har

Över 9000 nyckelbiotoper har dolts- Skogsstyrelsen gynnar skogsnäringen

Skogsstyrelsen har dolt 9 225 nyckelbiotoper, dvs skogsområden med höga naturvärden, i sina kartor efter begäran av fyra skogsbolag: Stora Enso, Person Invest, Karl Hedin och Kopparfors. Det gäller Jämtlands län, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala. Ett sätt för skogsbolagen att fortsätta avverka skog med höga naturvärden trots att det bryter mot EU -rätten. Stora Enso