Beslut om vindkraft i Ore Skogsrike överklagas- tar inte hänsyn till fridlysta arter

Nyligen fick vindkraftsbolaget wpd grönt ljus av Mark- och Miljödomstolen för att uppföra två stora vindkraftsparker i Ore Skogsrike, Dalarna. Beslutet innebär att biologisk mångfald och naturvärden skadas. Nu har Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Rättvik överklagat domen till Mark- och Miljööverdomstolen. Många arter kommer inte att överleva när man fragmenterar ett av nordvästra Europas största

Wpd får bygga vindkraftsparker i Ore Skogsrike, förstör höga naturvärden

Naturskyddsföreningen i Rättvik och Skydda Skogen har förlorat i Mark-och Miljödomstolen mot wpd som nu får uppföra två stora vindkraftsparker vid Lannaberget och Broberget i Ore Skogsrike, Dalarna. Beslutet innebär att man skadar biologisk mångfald och naturvärden. Många rödlistade arter och signalarter kommer inte att överleva eller sprida sig när man fragmenterar nordvästra Europas största

Inget moratorium i Dalarna för vindkraftsutbyggnad

I december 2020 skrev Naturskyddsföreningen Dalarna till Länsstyrelsen och begärde ett moratorium för vindkraftsparker i Dalarna. Detta tills myndigheten i samarbete med hela länet lagt fram förutsättningarna för utbyggnaden. Även Energimyndigheten och Naturvårdsverket begär en regional analys. Trots detta har företaget wpd fått länsstyrelsens tillstånd att bygga två vindkraftsparker i Ore Skogsrike. Naturskyddsföreningens begäran om