Naturskyddsföreningen i Örebro län har gjort en kortfilm om den hotade kalkbarrskogen vid Garphytteklint i Örebro län.

Värdefull kalkbarrskog avverkningsplanerad i Örebro län 

Ett av Örebro läns mest värdefulla naturområden vid Garphytteklint är hotad av avverkning. Det rör sig om en kalkbarrskog som Sverige har internationellt ansvar för att bevara. Länsstyrelsen bedömer att naturvärdena i området är höga och har därför föreslagit att området blir ett naturreservat. Nu har dock myndigheten avbrutit den processen på grund av ovilja från markägaren