“Hur länge kan Sveaskog hålla på att skövla våra sista naturskogar i Småland?”

“Jag tycker inte ni ska ta ner träd för ni förstör både för djur och människor, “ säger åttaårig boende vid sjön Ekern. Sveaskog har avverkningsanmält ett större skogsområde vid sjön Ekern i Oskarshamns kommun, i Kalmar län, totalt ca 113 ha. Skogslandskapet är både reservvattentäkt för kommunen och viktigt för friluftslivet och för bär