I Oskarshamns kommun utarmas den biologiska mångfalden av kommunens skogsansvariga: Fiskarnas rom krossades

Inga tätortsnära områden får vara ifred i Oskarshamns kommun. Den skogsansvarige i kommunen gallrar hårt, avverkar friska träd, hugger ned buskar och tar bort död ved. Nu har kommunens skogsansvariga tjänstepersoner polisanmälts eftersom de har huggit ned stora gamla granar längs med Döderhultsbäcken mitt under havsöringens lekperiod. Men kommunen anser att de har gjort rätt.

Avverkning påbörjad i Fallebo naturskog

Södra påbörjade igår 5 oktober avverkningen av den värdefulla Fallebo naturskog. Skogens vänner i Kalmar län fanns på plats för att fredligt försöka stoppa avverkningen. Skogsmaskinen fortsatte att avverka trots att aktivisterna var nära maskinen.  – Det är högst beklagligt att Oskarshamns kommun väljer att avverka trots skogens höga värden för biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation.

Det finns gott om upptrampade stigar i det avverkningsanmälda friluftsområdet i Fallebo naturskog. Foto: Jan Brenander.

Akut avverkningshotad skog i Oskarshamn

Tätortsnära Fallebo naturskog i Oskarshamn är akut avverkningshotad och en väg för skogsmaskiner är planerad att dras in i området av Södra på måndag (26/9-2022). Flera miljöorganisationer säger nej till avverkningen och föreslår att skogen blir ett kommunalt naturreservat. Den planerade avverkningen föregår också ett aktuellt FSC-klagomål som inte är färdigutrett än. Den avverkningsanmälda Fallebo

Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog.

Rapport med naturvårdsarter i hotad Våneviks gammelskog   

Oskarshamns kommun vill exploatera Våneviks gammelskog för villabebyggelse. Området har höga naturvärden som tydligt beskrivs och illustreras i rapporten Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog, utgiven av Föreningen Våneviks gammelskog. Rapporten är till mycket stor hjälp för alla som vill inventera skog och lära sig mer om naturvårdsarter. Rapporten Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog beskriver tydligt funna naturvårdsarter

Värdefulla skogar i Oskarshamns kommun förstörs

De tätortsnära skogarna i Oskarshamns kommun hotas och förstörs. I Fallebo naturskog är det avverkningsanmält trots många rödlistade ulltickor. I Våneviks gammelskog finns mängder av hotade arter men där ska man avverka ändå, liksom i Älvehult. I Sjöbovikens naturreservat har Oskarshamns kommun gjort en ”naturvårdshuggning” och man har förstört många naturvärden. På kort tid har