Skydda Skogens kalender, 12: Ädellövskog blir biotopskyddsområde efter att avverkning överklagats

2022 överklagade Skydda Skogen en planerad avverkning av ädellövskog vid Ljungarum, söder om Hässleholm i Skåne. Området var inte inventerat trots att ädellövskog är en ovanlig naturtyp med mindre än 1 procent kvar i Sverige. Skogsstyrelsen tyckte först att skogen var ointressant men efter en ideell inventering skickade de ut en tillsynsexpert som fann skogen