Den skyddsvärda skogen vid Onkijärvi i Övertorneå kommun är avverkad. Foto: Mats Persson.

Gammelskog i Tornedalen avverkad

Igår rapporterade Skydda Skogen om en hotad skog med höga naturvärden i ett friluftsområde vid sjön Onkijärvi i Övertorneå kommun – skogen är nu avverkad. Skogsbolaget Stenvalls Trä utförde avverkning trots att Naturskyddsföreningen i Övertorneå påträffat 20 naturvårdsarter i den nu avverkade skogen. Naturskyddsföreningen informerade Skogsstyrelsen för en månad sedan om att både fridlysta och