Regeringen vill försvaga artskyddet. Skydda Skogen: ”Sverige långt under EUs målsättning”

En utredning från Miljödepartementet föreslår en försvagning av det svenska artskyddet, där man tar bort skyddet för fåglarnas fortplantningsområde och viloplatser. Detta i en tid när hotet mot arterna och den biologiska mångfalden aldrig varit större. Problemet med Artskyddsförordningen ligger inte i själva lagstiftningen utan i de svenska myndigheternas bristfälliga tillämpning av lagen, skriver Skydda

Skogsbrukets skador på samhället

Föreningen har skrivit ett remissvar på en rapport ”Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner” i samband med klimatförändringarna. Rapporten har sammanställts av Skogsstyrelsen, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens geotekniska institut. Rapporten är väldigt trevande i att den främsta rekommendation är att ”skapa drivkraft till förändrat beteende” hos skogsägare. Föreningen påpekar att detta historiskt