Sveaskog har tillfälligt avbrutit sin avverkning av renbetesskogen med höga naturvärden i Muonio sameby. Foto: Jason White/Greenpeace.

Agera för skogarna i Muonio sameby

Statliga Sveaskog började förra helgen kalhugga ett omstritt skogsområde med höga naturvärden i Muonio sameby. Avverkningen är nu tillfälligt stoppad av Greenpeace men mer påtryckningar behövs. Skydda Skogen stödjer Muonio sameby i denna skogskamp. Kontakta Sveaskog du också!  Sveaskog började förra helgen kalhugga ett cirka 75 hektar stort avverkningsanmält skogsområde i Muonio sameby. Detta trots att samebyn och Greenpeace krävt att alla