De tolv miljöorganisationer som skickat ett öppet brev till EU-kommissionen.

Tolv miljöorganisationer till EU-kommissionen: Ministrar ignorerar vetenskapliga bevis i sitt lobbybrev till kommissionen

I januari skickade flera ministrar från olika medlemsländer i EU, däribland Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, ett brev till EU-kommissionen om vikten av bioenergi för klimatets skull. Nu skickar tolv miljöorganisationer från samma medlemsländer som ministrarna, ett öppet brev om att förbränning av skoglig biomassa inte bör ingå i EU:s förnyelsebardirektiv (RED). – Vi