Forskningsresan 2023: Hotade skogar med höga naturvärden i östra Jämtland måste skyddas!

Fyra hotade skogsområden med höga naturvärden i gränstrakterna mellan Jämtland och Västernorrland undersöktes i somras under Forskningsresan till Naturvårdens Utmarker. Deltagarna fann över 3500 fynd av naturvårdsarter, dvs arter som indikerar höga naturvärden eller är hotade arter, delvis i avverkningsplanerad skog. ”Om Länsstyrelsen inte skyddar dessa områden är den sannolika följden att skogarna slutavverkas”, står

Den fridlysta och sårbara orkidén knärot (VU) växer i en av de mindre avverkningsanmälda skogarna norr om sjön Risten. Enligt Artskyddsförordningen är det förbjudet att skada knäroten. Arten är känslig för förändringar i luftfuktighet och överlever inte den genomblåsning och uttorkning som blir följden av avverkning. Foto: Privat.

Södra planerar avverkning i reservatsförslag i Östergötland

Skogsbolaget Södra planerar att avverka fyra mindre områden i ett reservatsförslag norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Naturskyddsföreningen Östergötland överklagade Skogsstyrelsens icke-beslut gällande avverkningsanmälningarna till Mark- och miljödomstolen. Nu avslår domstolen föreningens yrkande om tillfälligt förbud mot avverkning och skogarna riskerar därmed att avverkas inom kort. Det var i augusti i år

Avverkning i föreslaget naturreservat vid Byrum. Foto: Karin Wilhelmsson.

Skydda Skogen: Förbjud avverkning inom föreslaget naturreservat vid Byrum i Östergötland, Länsstyrelsen!

Flera nya avverkningar är planerade i det föreslagna naturreservatet vid Byrum norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Skogen är ett toppobjekt för naturvård med totalt över 90 naturvårdsarter varav drygt 50 rödlistade arter. Skydda Skogen begär att Länsstyrelsen i Östergötland omedelbart inrättar interimistiskt förbud som innebär stopp för avverkning och andra skogsbruksåtgärder inom föreslaget naturreservat.  – Sedan Länsstyrelsen

Södra avverkade i somras skog som ingår i Länsstyrelsens föreslagna reservatsområde vid Byrum norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun. Foto: Karin Wilhelmsson.

Nya avverkningar i reservatsförslag vid Risten 

I somras upptäckte medlemmar i Naturskyddsföreningen att Södra återigen avverkat skog med höga naturvärden både i och utanför reservatsförslaget vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun, Östergötland. En av skogarna avverkades dessutom utan samråd med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Mer skog riskerar avverkning.  Skogen vid sjön Risten ansågs för några år sedan vara ett toppobjekt för naturvården med många rödlistade arter. Länsstyrelsen föreslog därför att inrätta ett naturreservat i området.