Akut hotade skogar i reservatsförslag i Östergötland – avverkning påbörjad

Skogsbolaget Södra påbörjade den 18 mars sin avverkning i ett reservatsförslag norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Skydda Skogen kräver att avverkningarna omedelbart stoppas. Skogen som Södra började avverka 18 mars (diarienr. A 37218-2023) hyser höga naturvärden. Den nära hotade och fridlysta talltitan (NT) har sitt revir i skogen. Även den nära

Förra årets Forskningsresa ägde rum i skogarna kring sjön Horten, Jämtlands län. Här inventeras en avverkningsanmäld tallnaturskog med mycket höga naturvärden. Foto: Helena Björnström

Två Forskningsresor i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2024

Nu kan vi delge den fantastiska nyheten att det för första gången arrangeras TVÅ Forskningsresor på olika håll i landet under v. 30 (22/7–27/7). Resorna är planerade till Jämtlands län (Härjedalen) och Norrbottens län. Exakta var vi kommer bo och vilka skogar som skall besökas är under planering, men Forskningsresorna kommer att pågå måndag till

SCA avverkar naturskogen vid Saskam trots att Naturskyddsföreningen begärt att Skogsstyrelsen gör en artskyddsutredning i området. Foto: Cecilia Lundin.

Nu faller skogen i Saskam utanför Jokkmokk

Tisdag kväll kom maskinerna och började avverka skogen i byn Saskam väster om Jokkmokk. Skogen har både höga sociala värden och naturvärden och ägs av skogsbolaget SCA. För två veckor sedan skickade Naturskyddsföreningen en begäran till Skogsstyrelsen om att en utredning görs angående om tillräcklig hänsyn tagits till de hotade arter som finns i området,

Naturskog med sällsynt skalbagge avverkningsanmäld i Ragunda kommun.

Naturskyddsföreningen Jämtland – Härjedalen har överklagat till Mark- och Miljödomstolen i Östersund, eftersom Skogsstyrelsen inte vidtagit några åtgärder för att bevara den djupsvarta brunbaggens livsmiljöer vid Soteberget. I skogen, som SCA tänker avverka, lever också 45 andra naturvårdsarter, fridlysta och rödlistade. Naturvårdsarter i den avverkningsanmälda skogen vid Sotenäsberget. Där det är lila växer orkidén knärot.

Ett 20-tal personer samlades för att demonstrera utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Foto: Kristina Bäck.

Demonstration mot SCA idag: Stoppa avverkningen i återstående naturskogar!

Idag demonstrerade ett 20-tal personer från bl.a. Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen och Fridays for Future utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Budskapet var kristallklart: Stoppa förlusten av livsmiljöer och avverkningen i de återstående naturskogarna – SCA, dags att erat ansvar ta! Maria Kuylenstierna, medlem i Skydda Skogen, hälsade välkomna och inledde med tal: – Vi har samlats här