Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter 2022: 2. Rökpipsvamp

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art. Rökpipsvampen är rödlistad som starkt hotad (EN) och är mycket sällsynt i Europa. Den försvinner vid avverkning och trivs inte heller om man röjer eller städar där den växer, t.ex. genom bortplockning av nedfallna grenar och kapning av buskar. Rökpipsvamp växer endast på