Stor anledning till oro gällande den nya skogsutredningen

I veckan presenterade regeringen en ny utredning om skogen. Det som sades på en presskonferens om den är mycket oroande för både klimat och biologisk mångfald: Regeringen vill ha ökad produktion och aktivt skogsbruk- alltså ökad avverkning. EU ska inte få lägga sig i Sveriges skogspolitik och regelförändringar som t ex ”egenkontroll,” istället för avverkningsanmälningar.