7 av 10 tillfrågade personer vill att Sveaskog prioriterar miljömål framför vinst

7 av 10 tillfrågade personer anser att det statliga skogsbolaget Sveaskog bör prioritera att nå miljömål före att skapa vinst för staten. Detta enligt en ny SIFO-undersökning, beställd av Greenpeace.  Stödet för att prioritera de svenska miljömålen finns hos samtliga riksdagspartiers väljare, skriver Greenpeace. Bland socialdemokraternas sympatisörer vill till exempel omkring 80 procent att Sveaskog