Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter 2022: 1. Skogsalm

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art. Skogsalm (Ulmus glabra) är rödlistad som akut hotad (CR). Större delen av det svenska beståndet av skogsalm är drabbat av almsjuka. Ännu finns ingen känd resistens mot sjukdomen. Endast de mest isolerade bestånden har någon framtid, enligt SLUs Artfakta. Skogsalm trivs inte heller