Forskare och organisationer i internationellt upprop för svensk skog

Idag när EUs skogs­direktörer träffas i Sverige går 260 forskare, samiska organisationer och mer än 60 miljöorganisationer – som tillsammans företräder miljoner engagerade medlemmar –  samman med krav om att skydda EU:s naturarv i norr. På swedishforestvision.org presenterar vi en holistisk vision för hur svenskt skogsbruk och svensk skogspolitik måste förändras: 1) Implementera ett omedelbart

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter: 12. Kornknutmossa

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Kornknutmossa (Odontoschisma denudatum) är en signalart som indikerar fuktiga områden med höga naturvärden med mycket liggande, död ved. I södra Sverige växer den gärna i sumpig granskog och i mellersta och norra Sverige även på myrar, enligt Skyddsvärd Skog (Nitare 2019). Skogsbruk på eller

Debatt i ETC: Vackra löften måste infrias

DEBATT I DAGENS ETC 4/5-2022. Flera länsförbund från Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Jordens Vänner och Skydda Skogen skriver i Dagens ETC att det är utmärkt att statliga ­Sveaskogs nye VD, Erik Brand­sma, vill lyssna mer på miljö­rörelsen. De kommer med fyra förslag att förverkliga i närtid. Tidigare naturvårdslöften måste genast infrias För 20 år sedan lanserade Sveaskog

Orre (Lyrus tetrix) familjen skogshöns

Skydda skogen beskriver återkommande skogslevande arter. I december beskrevs 24 arter. Årets först beskrivna art är orre. Orre (Lyrurus tetrix) räknas traditionellt till familjen skogshöns men dessa placeras idag bland fasanfåglar. Orrtuppen med sin kluvna stjärt och vita fält på vingarna är omisskännlig medan hönan ibland förväxlas med tjäderhöna och järpe. Hon skiljs från den

Ett av statliga skogsbolaget Sveaskogs jättehyggen i Norrbotten. Foto: Björn Olin/www.helifilm.com

Debatt i Aftonbladet: Politikerna skönmålar svenska skogsbruket

Debattörerna i Aftonbladet 16 november 2021: 80 procent av skogen går till pappersprodukter och bioenergi. I debatten hörs ofta att skogsnäringens viktigaste produkt är virke, men rent ekonomiskt står virke för enbart 20 procent av exportvärdet från skogsnäringen. När det gäller skogsnäringens andra produkter – papper, engångsartiklar och bioenergi – får vi ständigt höra att