Skydda Skogens kalender, 22: Engagera dig för att skydda skog!

Det finns flera grupper runt om i landet som försöker skydda olika hotade skogar.  Om du vill engagera dig ideellt finns flera möjligheter. Här listar vi några, det kan vara en skogsgrupp i Naturskyddsföreningen eller en fristående grupp. Flera av grupperna är fokuserade på att rädda en specifik skog i sin närhet och kommunicerar via