Södra har återupptagit sin avverkning i naturskogen vid Dröppshult. Foto: Privat.

Södra fortsätter avverkning i Dröppshult i Småland

Den 10 mars lyckades Skogsgruppen i Tjust tillfälligt stoppa Södras planerade avverkning vid Dröppshult i Västerviks kommun i Småland. Idag meddelade Södra att de tänker genomföra avverkningen trots fynd av fridlyst knärot, talltita och nära hotad tallticka.   Södra framhåller att de gjort en naturvärdesbedömning av området och utifrån den avgränsat miljöer med strukturer och substrat