Anders Delin

Anders Delin om skogsbrukets historia och brist på hållbarhet

Anders Delin har skrivit många artiklar om skogens biologiska mångfald i olika tidningar och håller nu på med att sammanställa Hälsninglands flora. Han är även känt från Forsningsresan i Naturvårdens Utmarker som han organiserat flera gånger. Dessutom är han en flitig debattör som publicerat många debattartiklar om skogsbrukets avigsidor. Här är en presentation som Anders