Natur utan rättigheter vid avverkning

Anna Vildesten delar med sig av sina personliga tankar kring en pågående avverkning i Nordanstigs kommun: Jag har gråtit floder och gått bredvid skogsmaskinen i två dagar för att försöka rädda några få träd. Samtidigt ser jag hur de kalavverkar skogen runt vår tomt. Enligt skogsbolaget så kan vi inte förvänta oss att uppleva skog