Mark- och miljödomstolen: Skogsstyrelsen struntar i lagen

Skogsstyrelsen tar inte tillräcklig hänsyn till skyddade arter och till vatten, enligt Mark- och miljödomstolen. Myndigheten underlåter att följa lagen “generellt och medvetet”. I höstas överklagade Naturskyddsföreningen 33 avverkningsanmälningar som passerat Skogsstyrelsens automatiska granskning. ”Skogsstyrelsen blundar för nästan samtliga inrapporterade fynd av fridlysta arter i skogen och bortser helt från skogsbrukets påverkan på vatten”, skriver

SCA avverkar naturskogen vid Saskam trots att Naturskyddsföreningen begärt att Skogsstyrelsen gör en artskyddsutredning i området. Foto: Cecilia Lundin.

Nu faller skogen i Saskam utanför Jokkmokk

Tisdag kväll kom maskinerna och började avverka skogen i byn Saskam väster om Jokkmokk. Skogen har både höga sociala värden och naturvärden och ägs av skogsbolaget SCA. För två veckor sedan skickade Naturskyddsföreningen en begäran till Skogsstyrelsen om att en utredning görs angående om tillräcklig hänsyn tagits till de hotade arter som finns i området,

Naturskog med sällsynt skalbagge avverkningsanmäld i Ragunda kommun.

Naturskyddsföreningen Jämtland – Härjedalen har överklagat till Mark- och Miljödomstolen i Östersund, eftersom Skogsstyrelsen inte vidtagit några åtgärder för att bevara den djupsvarta brunbaggens livsmiljöer vid Soteberget. I skogen, som SCA tänker avverka, lever också 45 andra naturvårdsarter, fridlysta och rödlistade. Naturvårdsarter i den avverkningsanmälda skogen vid Sotenäsberget. Där det är lila växer orkidén knärot.

Skogsstyrelsen missar nästan alla fridlysta arter- Naturskyddsföreningen överklagar

Skogsstyrelsen missar nästan alla inrapporterade fridlysta arter i skogen, enligt en analys som Naturskyddsföreningen gjort. Detta sker på grund av stora brister i Skogsstyrelsens automatiska granskning av anmälda skogsavverkningar. Det leder till att skog med höga naturvärden och rödlistade arter avverkas. Nu har Naturskyddsföreningen överklagat 40 av Skogsstyrelsens beslut gällande Sveaskogs avverkningsanmälningar för att få

Domstol tvingar Skogsstyrelsen att ta hänsyn till nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen måste fortsätta visa registrerade nyckelbiotoper, dvs skogsområden med höga naturvärden, i sina digitala karttjänster och använda dem som ett underlag i tillsynen av skog. Det står klart efter en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Avregistrering av nyckelbiotoper på markägarens begäran kommer inte heller längre vara möjlig. 2021 slutade Skogsstyrelsen registrera nyckelbiotoper och markägare har