Förflytta Skogsstyrelsens generaldirektör till elefantkyrkogården

I en debatt på Altinget debatterar Skydda skogen med Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen. I en replik menar föreningen att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har på några år raserat Naturvårdssveriges förtroende för den myndighet han är satt att leda. I en debattartikel den 5 maj menade föreningen Skydda skogen att ”Samtidigt som FN publicerade rapporten initierade

Tillfälligt avverkningsstopp i unika skogar på Ornö

Tre planerade avverkningar i artrik naturskog på Ornö i Stockholms skärgård har tillfälligt stoppats efter beslut från Mark- och miljödomstolen. Naturskyddsföreningen i Haninge har överklagat de tre avverkningsanmälningarna och fått rätt i domen. I helgen bjöd medlemmar i Skydda Skogen in alla med anknytning till ön till en gemensam inventering. Privata markägare har under de

Sundqvists förordnande bör omedelbart återkallas

De uppgifter som Dagens Nyheter publicerade nyligen bekräftar det som Skydda Skogen vid ett flertal tillfällen under senare år framfört gällande generaldirektör Herman Sundqvists direkta olämplighet att verka som högste chef för den skogliga myndigheten. Att Sundqvist har varit djupt delaktig i att orkestrera kampanjen mot den nuvarande artskyddsförordningen framgår med tydlighet i Dagens Nyheters

Skogsstyrelsen missar de flesta fåglar som inrapporteras till Artportalen

Fåglar som inrapporteras till SLU:s Artportalen finns numera nästan aldrig med i Skogsstyrelsens system och karta Skogens Pärlor.  Myndigheten har så höga häckningskriterier för inrapporterade fågelarter att de missar kring 95% av alla fågelobservationer, skriver Birdlife Sverige. Det är allvarligt eftersom Skogsstyrelsen därmed tillåter avverkning i skogar utan att veta om fåglarnas existens. Skogsstyrelsen har

Skydda Skogen skickar brev till regeringen: Felaktigheter sprids om artskyddet!

Skogsnäringen och Skogsstyrelsen vilseleder med sina media-utspel om det svenska artskyddet. De har felaktigt sagt att artskyddet omfattar krav på dokumentation av enstaka individer av vanliga fåglar. Men det saknas stöd i domar och rättspraxis för detta budskap. Nu skickar Skydda Skogen ett brev till regeringen för att klargöra feltolkningen och begär ett möte med