Förbud mot avverkning i skog med den ovanliga svampen kritporing

Mark- och Miljödomstolen förbjuder det FSC-certifierade skogsbolaget Holmen att avverka en skog med höga naturvärden utanför Näsåker, i alla fall tillfälligt. I skogen hittade ideella inventerare bland annat den akut hotade vedsvampen kritporing (CR), rikligt med den fridlysta orkidén knärot (VU), de ovanliga vedsvamparna gräddporing (VU), rynkskinn (VU) och ulltickeporing (VU), samt de skyddade fåglarna