Miljöbrott gång på gång när Södra Skogsägarna avverkar i Småland

Södra Skogsägarna i Småland avverkar gång på gång skogar med fridlysta arter, de avverkar gamla träd som ska vara skyddade, de avverkar hänsynskrävande biotoper och de har köpt upp timmer från naturreservat. Det är brott mot Artskyddsförordningen, Skogsvårdslagen, Miljöbalken och EU:s timmerförordning. Södra har inte heller följt kriterierna i FSC-certifieringen. ”Det här är inget misstag