Södra ansöker om dispens för att avverka värdefull knärotslokal i Småland

Det FSC-certifierade skogsbolaget Södra har ansökt om dispens från Länsstyrelsen för att få avverka en skog med över 1 000 plantor av den rödlistade och fridlysta orkidén knärot vid Kråketorp i Hultsfreds kommun, Småland. Skydda Skogen uppmanar Länsstyrelsen att inte ge dispens till avverkningen. Det var under 2021 som Skogsstyrelsen beslutade att det inte var möjligt att

Södra planerar att avverka lövrik tallskog på en skvattrammosse vid Ramnebo i Oskarshamns kommun. Foto: Jan Brenander.

Södra planerar att avverka känslig skvattrammosse i Småland 

Södra planerar att avverka en lövrik tallsumpskog och skvattrammosse vid Ramnebo i Oskarshamns kommun i Kalmar län. Sumpskog och dråg med naturskogskaraktär är en hänsynskrävande biotop enligt Skogsstyrelsens målbild för god hänsyn. Enligt målbilden ska biotopen lämnas orörd. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har skickat in ett FSC-klagomål samt en begäran att myndigheterna ska stoppa avverkningsplanen.  Den avverkningsanmälda skogen är på nästan 4

Södra Skogsägarna polisanmälda för flera artskyddsbrott

Skogsgruppen i Tjust har polisanmält Södra Skogsägarna för flera artskyddsbrott i Kalmar län, Småland. Tidigare skrev vi på Skydda Skogens hemsida om Södra Skogsägarnas upprepade artskyddsbrott när de avverkar skog med höga naturvärden i Småland. Nu är sex brott polisanmälda och ytterligare ett antal är dokumenterade och kommer att polisanmälas. (Rödlistning NT= nära hotad, VU=sårbar, EN=

Södra har återupptagit sin avverkning i naturskogen vid Dröppshult. Foto: Privat.

Södra fortsätter avverkning i Dröppshult i Småland

Den 10 mars lyckades Skogsgruppen i Tjust tillfälligt stoppa Södras planerade avverkning vid Dröppshult i Västerviks kommun i Småland. Idag meddelade Södra att de tänker genomföra avverkningen trots fynd av fridlyst knärot, talltita och nära hotad tallticka.   Södra framhåller att de gjort en naturvärdesbedömning av området och utifrån den avgränsat miljöer med strukturer och substrat

Den avverkningsanmälda talldominerade naturskogen vid Dröppshult i Västerviks kommun som Södra planerar att avverka. Foto: Privat.

Södra började avverka skyddsvärd skog med knärot idag – avverkning tillfälligt stoppad

Södra började idag att avverka en talldominerad naturskog vid Dröppshult i Västerviks kommun i Småland. Skogen hyser bland annat den fridlysta och sårbara knäroten (VU) och den nära hotade talltickan (NT). Både Skogsgruppen i Tjust och Skydda Skogen kräver att Södra omedelbart avbryter sina avverkningsplaner i området. Den avverkningsanmälda skogen är 4 hektar stor. Flera tallar i skogen hyser